Evropské centrum odškodného


Informace níže pouze reflektují předchozí aktivitu, nyní nejsou platné!


Stránka se upravuje


Pokud je to možné a pracovní úraz je typu dopravní nehody, snažíme se ho řešit z titulu získání odškodného z povinného ručení viníka nehody, než jako pracovní úraz. Důvod je prostý, získáte větší odškodné! Nejde řešit obojí dohromady!

Jestliže již uplatnění odškodného za pracovní úraz bylo nahlášeno na pojišťovnu, Evropské Centrum Odškodného již nebude do tohoto procesu vstupovat. To platí, i když poškozený nic nedostal.

Pro uplatnění odškodného je třeba záznam o úrazu od zaměstnavatele.

Při úmrtí pracovním úrazem, má bohužel nárok na odškodné pouze manžel/manželka + děti do 26 let, které ještě nejsou samostatné. Na odškodné má tedy nárok menší množství lidí, než je tomu u dopravních nehod.

Odškodné za pracovní úraz vymáháme po pojišťovně, u které měl váš zaměstnavatel uzavřenu odpovědnostní pojistku. Mít ji uzavřenou je pro zaměstnavatele povinnost. Peníze jsou vyplaceny od pojišťovny, nikoliv zaměstnavatele, proto zaměstnavatel nemá důvod vám bránit v uplatnění nároku na odškodné.


Pro více informací nás kontaktujte.

Stránka se upravuje


Úvod | Nahlášení odškodného | EvCO | Spolupráce | Úraz na chodníku | Pracovní úrazy | Kontakt | Odkazy